แสดงรายการเฉพาะใน : เขตจตุจักร
 ค้นพบ 196 รายการ  Page : 5/8
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2539-2542
(บาท/ตารางวา)
ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2543-2546
(บาท/ตารางวา)
101.   พหลโยธิน 21 55,000  42,000 
102.   ซอยเสนาสัมพันธ์ 40,000-50,000  34,000-42,000 
103.   ซอยพระราม 9 21 90,000-100,000  42,000 
104.   ซอยพระราม 9 15 90,000-100,000  38,000-42,000 
105.   ซอยท่านหญิงพหลฯ 50,000-80,000  21,000-68,000 
106.   เฉลิมศักดิ์ 30,000-50,000  21,000-42,000 
107.   ลาดพร้าว 25 50,000  38,000 
108.   รัชดาภิเษก 56 45,000  38,000 
109.   รัชดาภิเษก 54 45,000  38,000 
110.   รัชดาภิเษก 52 45,000  38,000 
111.   รัชดาภิเษก 33 45,000  38,000 
112.   รัชดาภิเษก 31 45,000  38,000 
113.   รัชดาภิเษก 22 45,000  38,000 
114.   พหลโยธิน 44 40,000-50,000  26,000-38,000 
115.   พหลโยธิน 43 45,000  29,000-38,000 
116.   พหลโยธิน 42 40,000-50,000  17,000-38,000 
117.   ซอยศรีอำพร 45,000-50,000  34,000-38,000 
118.   ซอยนครหลวง 50,000  29,000-38,000 
119.   ซอยเจนพัฒนา 30,000-50,000  25,000-38,000 
120.   ซอยการไฟฟ้านิเวศน์ 50,000  34,000-38,000 
121.   เสริมสุข 30,000-40,000  21,000-34,000 
122.   วิภาวดีรังสิต 16/9 35,000-40,000  25,000-34,000 
123.   วิภาวดีรังสิต 16/8 35,000-40,000  25,000-34,000 
124.   วิภาวดีรังสิต 16/7 35,000-40,000  25,000-34,000 
125.   วิภาวดีรังสิต 16/6 35,000-40,000  25,000-34,000 
Page : 5/8
Page :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |