แสดงรายการเฉพาะใน : เขตจตุจักร
 ค้นพบ 196 รายการ  Page : 6/8
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2539-2542
(บาท/ตารางวา)
ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2543-2546
(บาท/ตารางวา)
126.   วิภาวดีรังสิต 16/5 35,000-40,000  25,000-34,000 
127.   วิภาวดีรังสิต 16/4 35,000-40,000  25,000-34,000 
128.   วิภาวดีรังสิต 16/3 35,000-40,000  25,000-34,000 
129.   วิภาวดีรังสิต 16/2 35,000-40,000  25,000-34,000 
130.   วิภาวดีรังสิต 16/10 35,000-40,000  25,000-34,000 
131.   วิภาวดีรังสิต 16/1 35,000-40,000  25,000-34,000 
132.   ลาดพร้าว 24/1 40,000  34,000 
133.   รัชดาภิเษก 60 45,000  34,000 
134.   พหลโยธิน 49 40,000  21,000-34,000 
135.   พหลโยธิน 47 45,000  29,000-34,000 
136.   พหลโยธิน 46 45,000  25,000-40,000 
137.   พหลโยธิน 45 45,000  29,000-34,000 
138.   พหลโยธิน 24 40,000  22,000-34,000 
139.   ซอยเสริมสุข 40,000-45,000  16,000-34,000 
140.   พหลโยธิน 26 35,000  29,000 
141.   ซอยสันนิบาตเทศบาล 25,000-35,000  21,000-29,000 
142.   ซอยชื่นประชา 45,000  25,000-29,000 
143.   ซอยคลังมนตรี 45,000  13,000-34,000 
144.   ซอยยังสว่าง 45,000  25,000-28,000 
145.   ลาดพร้าว 27 50,000  38,000 
146.   หมู่บ้านวราเพลส 50,000  42,000 
147.   หมู่บ้านมาริต้า 50,000  42,000 
148.   หมู่บ้านพรไพรินลาดพร้าว 26 65,000  42,000 
149.   หมู่บ้านนาราปาร์ค 35,000  42,000 
150.   หมู่บ้านตะวันนา 45,000-55,000  38,000-42,000 
Page : 6/8
Page :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |