แสดงรายการเฉพาะใน : เขตจตุจักร
 ค้นพบ 196 รายการ  Page : 3/8
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2539-2542
(บาท/ตารางวา)
ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2543-2546
(บาท/ตารางวา)
51.   พหลโยธิน 18 70,000  46,000-60,000 
52.   ซอยเรืองศักดิ์วิชิต 55,000-60,000  38,000-60,000 
53.   ซอยสุขใจ 100,000  59,000 
54.   ซอยหอพักคุณหญิงอิศรา 60,000  42,000-46,000 
55.   วิภาวดีรังสิต 52 60,000  42,000-51,000 
56.   ลาดพร้าว 4 60,000  51,000 
57.   พหลโยธิน 33 55,000-60,000  38,000-51,000 
58.   ซอยพระราม 9 17 120,000  46,000-51,000 
59.   วิภาวดีรังสิต 44 48,000-60,000  42,000-46,000 
60.   วิภาวดีรังสิต 42 45,000-60,000  34,000-46,000 
61.   พหลโยธิน 19 50,000-60,000  42,000-50,000 
62.   ซอยพระราม 9 19 70,000-90,000  38,000-46,000 
63.   เสือใหญ่อุทิศ 30,000-50,000  16,000-42,000 
64.   วิภาวดีรังสิต 50 60,000  42,000 
65.   วิภาวดีรังสิต 48 55,000  42,000 
66.   วิภาวดีรังสิต 40 60,000  42,000-51,000 
67.   วิภาวดีรังสิต 38 60,000  35,000-51,000 
68.   วิภาวดีรังสิต 36 60,000  38,000-51,000 
69.   วิภาวดีรังสิต 34 60,000  42,000 
70.   วิภาวดีรังสิต 32 55,000  42,000-46,000 
71.   วิภาวดีรังสิต 30 55,000  42,000 
72.   วิภาวดีรังสิต 18 50,000  42,000 
73.   วิภาวดีรังสิต 13 55,000  42,000 
74.   ลาดพร้าว 8 45,000-50,000  42,000 
75.   ลาดพร้าว 6 50,000-60,000  42,000 
Page : 3/8
Page :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |