แสดงรายการเฉพาะใน : เขตจตุจักร
 ค้นพบ 196 รายการ  Page : 2/8
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2539-2542
(บาท/ตารางวา)
ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2543-2546
(บาท/ตารางวา)
26.   ลาดพร้าว 48 50,000-70,000  42,000-55,000 
27.   วิภาวดีรังสิต 3 80,000-120,000  46,000-55,000 
28.   วิภาวดีรังสิต 22 30,000-60,000  23,000-51,000 
29.   ลาดพร้าว 1 50,000-80,000  42,000-51,000 
30.   พหลโยธิน 40 80,000  29,000-51,000 
31.   พหลโยธิน 35 45,000-60,000  21,000-51,000 
32.   ซอยทรงสะอาด 35,000-60,000  19,000-51,000 
33.   ลาดพร้าว 16 30,000-50,000  16,000-50,000 
34.   ลาดพร้าว 14 30,000-50,000  16,000-50,000 
35.   ลาดพร้าว 12 30,000-50,000  16,000-50,000 
36.   ลาดพร้าว 11 60,000  42,000-50,000 
37.   ลาดพร้าว 10 30,000-50,000  16,000-50,000 
38.   ลาดพร้าว 26 50,000-60,000  42,000-46,000 
39.   ลาดพร้าว 23 50,000-70,000  42,000-46,000 
40.   ลาดพร้าว 15 50,000-60,000  38,000-46,000 
41.   ลาดพร้าว 9 60,000  42,000 
42.   ลาดพร้าว 7 60,000  42,000 
43.   ลาดพร้าว 35 45,000-50,000  38,000-42,000 
44.   ลาดพร้าว 33 45,000-50,000  38,000-42,000 
45.   ลาดพร้าว 31 45,000-50,000  38,000-42,000 
46.   ลาดพร้าว 29 45,000-50,000  38,000-42,000 
47.   ลาดพร้าว 18 35,000-50,000  29,000-42,000 
48.   พหลโยธิน 39 60,000  42,000-51,000 
49.   ซอยยุทธโยธา 50,000  42,000 
50.   ซอยแฟลตห้าดาว 60,000-80,000  38,000-68,000 
Page : 2/8
Page :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |