แสดงรายการเฉพาะใน : เขตจตุจักร
 ค้นพบ 196 รายการ  Page : 7/8
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2539-2542
(บาท/ตารางวา)
ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2543-2546
(บาท/ตารางวา)
151.   หมู่บ้านซอยยาสูบ 50,000  42,000-51,000 
152.   หมู่บ้านเก้า เก้า 55,000  42,000 
153.   หมู่บ้านบุญสูง 55,000  40,000 
154.   หมู่บ้าน รสพ. 35,000-50,000  20,000-40,000 
155.   หมู่บ้านอยู่เจริญ 55,000-60,000  38,000-42,000 
156.   หมู่บ้านสินพัฒนาธานี 45,000-50,000  17,000-38,000 
157.   หมู่บ้านศรีอำพร 1 50,000  34,000-38,000 
158.   หมู่บ้านพุทธรักษา 60,000  38,000 
159.   หมู่บ้านพหลโยธินกอล์ฟ 55,000  38,000 
160.   หมู่บ้าน ป.ธนานิเวศน์ (ซอยเสนาฯ1) 45,000-50,000  34,000-38,000 
161.   หมู่บ้านธีรวรรณ 60,000  38,000 
162.   หมู่บ้านที่ดินจัดสรรองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 45,000  38,000 
163.   หมู่บ้านตะวันนาเฮาส์ 50,000  34,000-38,000 
164.   หมู่บ้านซื่อตรงเสนา(ซอยเสนาฯ1) 50,000  38,000 
165.   หมู่บ้านแสงอรุณ 45,000  34,000-36,000 
166.   หมู่บ้านทาวน์โฮม 45,000  18,000-36,000 
167.   หมู่บ้านพันธสิน (ซอยเสนาฯ1) 35,000-50,000  29,000-35,000 
168.   หมู่บ้านอรรถมิตร 45,000  34,000 
169.   หมู่บ้านสัมมากร 35,000-40,000  34,000 
170.   หมู่บ้านวนารมย์ 40,000  34,000 
171.   หมู่บ้านรุ่งเจริญ 40,000  34,000 
172.   หมู่บ้านพรไพริน (ลาดพร้าว 31) 40,000  34,000 
173.   หมู่บ้านปูนซีเมนต์ไทย 40,000-45,000  34,000-38,000 
174.   หมู่บ้านชลนิเวศน์ 40,000  34,000-38,000 
175.   หมู่บ้านไกรสร 45,000-50,000  34,000-38,000 
Page : 7/8
Page :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |