แสดงรายการเฉพาะใน : เขตพญาไท
 ค้นพบ 130 รายการ  Page : 5/6
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2539-2542
(บาท/ตารางวา)
ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2543-2546
(บาท/ตารางวา)
101.   อินทามระ 35 70,000  42,000 
102.   อินทามระ 33 70,000  42,000 
103.   อินทามระ 32 65,000-75,000  42,000 
104.   อินทามระ 30 65,000-75,000  42,000 
105.   อินทามระ 28 65,000-75,000  42,000 
106.   อินทามระ 25,31 70,000  42,000-46,000 
107.   อินทามระ 12 50,000-100,000  34,000-42,000 
108.   อินทามระ 10 50,000-97,000  34,000-42,000 
109.   ซอยอารีย์สัมพันธ์ 12 84,000-88,000  40,000-42,000 
110.   ซอยสายลม 3 80,000  42,000 
111.   ซอยศาสนา 1-5 75,000  40,000-42,000 
112.   ซอยร่วมมิตร 50,000  42,000 
113.   ซอยคชเสนี 50,000  38,000-42,000 
114.   ซอยสวัสดิ์อำนวยเวทย์ 45,000  34,000-38,000 
115.   ซอยพระราม 6 (43) 40,000-45,000  34,000-42,000 
116.   หมู่บ้านกลางกรุง 70,000  51,000 
117.   หมู่บ้านวิภาวดีวิลล่า (ซอยหอการค้า) 75,000  51,000 
118.   หมู่บ้านประดิพัทธ์วิลเลจ 60,000  46,000 
119.   หมู่บ้านจัตุรมิตร 60,000  46,000 
120.   หมู่บ้านยูนิตวิลล่า (ซอยศุภราช 1) 70,000  40,000-42,000 
121.   ซอยแลนด์โก้ 70,000 
122.   ซอยอื่นๆ 35,000-60,000 
123.   อาคารสงเคราะห์กองทัพบก 80,000 
124.   โรงกรองน้ำสามเสน กรมโยธาธิการ 75,000 
125.   เขตทหาร 80,000 
Page : 5/6
Page :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |