แสดงรายการเฉพาะใน : เขตพญาไท
 ค้นพบ 130 รายการ  Page : 2/6
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2539-2542
(บาท/ตารางวา)
ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2543-2546
(บาท/ตารางวา)
26.   อินทมาระ 31 70,000-100,000  42,000-46,000 
27.   อินทมาระ 27 70,000-96,000  38,000-46,000 
28.   ซอยยิ้มอนุสรณ์ 75,000-80,000  42,000-46,000 
29.   ซอยโชคชัยร่วมมิตร 65,000  25,000-42,000 
30.   พหลโยธิน 13 100,000-150,000  68,000 
31.   พหลโยธิน 11 100,000-150,000  68,000 
32.   พหลโยธินเซ็นเตอร์ 85,000-110,000 
33.   ซอยอารีย์ 1 50,000-85,000 
34.   ซอยอารีย์สัมพันธ์ (ซ้ำ) 120,000-130,000  68,000 
35.   ซอยวิทยาลัยหอการค้า 65,000-80,000  38,000-68,000 
36.   ซอยประดิพัทธ์ 15 70,000-80,000  38,000-60,000 
37.   พหลโยธิน 9 100,000-140,000  55,000-59,000 
38.   ซอยอารีย์ 2 120,000-200,000  50,000-85,000 
39.   ซอยเจือจิต 110,000-120,000  50,000-60,000 
40.   วิภาวดีรังสิต 14 90,000  55,000 
41.   พหลโยธิน 12 130,000  55,000 
42.   พหลโยธิน 10 130,000  55,000 
43.   ซอยอารีย์ 5 (ใต้) 98,000-110,000  48,000-55,000 
44.   ซอยอารีย์ 4 (เหนือ) 100,000-120,000  51,000-60,000 
45.   ซอยอารีย์ 4 (ใต้) 95,000-100,000  51,000-55,000 
46.   ซอยเศรษฐศิริ 2 80,000-95,000  55,000-75,000 
47.   ซอยเศรษฐศิริ 1 100,000-120,000  55,000-65,000 
48.   ซอยประดิพัทธ์ 8 60,000-100,000  51,000-55,000 
49.   ซอยประดิพัทธ์ 6 60,000-100,000  51,000-55,000 
50.   ซอยประดิพัทธ์ 18 60,000-100,000  51,000-55,000 
Page : 2/6
Page :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |