แสดงรายการเฉพาะใน : เขตพญาไท
 ค้นพบ 130 รายการ  Page : 6/6
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2539-2542
(บาท/ตารางวา)
ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2543-2546
(บาท/ตารางวา)
126.   หมู่บ้านพิบูลย์วัฒนา 51,000-55,000 
127.   กรมประชาสัมพันธ์ 59,000 
128.   กระทรวงการคลัง 59,000 
129.   สนามกีฬากองทัพบก 80,000 
  รวมค่าเฉลี่ย เพิ่ม/ลด (เปอร์เซ็นต์)   -18% 
Page : 6/6
Page :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |