แสดงรายการเฉพาะใน : เขตพญาไท
 ค้นพบ 130 รายการ  Page : 3/6
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2539-2542
(บาท/ตารางวา)
ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2543-2546
(บาท/ตารางวา)
51.   ซอยประดิพัทธ์ 16 60,000-100,000  51,000-55,000 
52.   ซอยประดิพัทธ์ 14 60,000-100,000  51,000-55,000 
53.   ซอยประดิพัทธ์ 12 60,000-100,000  51,000-55,000 
54.   ซอยประดิพัทธ์ 10 60,000-100,000  51,000-55,000 
55.   อินทมาระ 14 80,000-100,000  42,000-51,000 
56.   วิภาวดีรังสิต 4 80,000  51,000 
57.   พระราม 6 ซอย 8 80,000-90,000  46,000-51,000 
58.   ซอยอารีย์สัมพันธ์ 7,8,10 85,000-100,000  45,000-51,000 
59.   ซอยอารีย์สัมพันธ์ 2 90,000-98,000  48,000-51,000 
60.   ซอยอารีย์สัมพันธ์ 11 88,000-100,000  42,000-51,000 
61.   ซอยอารีย์สัมพันธ์ 1,2,3,4,5,6,9 80,000-90,000  25,000-51,000 
62.   ซอยอารีย์ 3 100,000  48,000-51,000 
63.   ซอยสายลม 1 80,000  45,000-51,000 
64.   ซอยโลหิตสุข 60,000-80,000  38,000-51,000 
65.   ซอยอารีย์สัมพันธ์ 12 40,000-42,000 
66.   ซอยพระราม 6 (41) 58,000-80,000  46,000-51,000 
67.   ซอยพระราม 6 (39) 58,000-80,000  46,000-51,000 
68.   ซอยพระราม 6 (37) 60,000-65,000  51,000 
69.   ซอยพระราม 6 (35) 60,000-65,000  51,000 
70.   ซอยประดิพัทธ์ 9 70,000-80,000  51,000 
71.   ซอยประดิพัทธ์ 7 70,000-80,000  51,000 
72.   ซอยประดิพัทธ์ 21 75,000  51,000 
73.   ซอยประดิพัทธ์ 19 70,000-80,000  51,000 
74.   ซอยประดิพัทธ์ 17 70,000-80,000  51,000 
75.   ซอยประดิพัทธ์ 13 70,000-80,000  42,000-51,000 
Page : 3/6
Page :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |