แสดงรายการเฉพาะใน : เขตพญาไท
 ค้นพบ 130 รายการ  Page : 4/6
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2539-2542
(บาท/ตารางวา)
ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2543-2546
(บาท/ตารางวา)
76.   ซอยประดิพัทธ์ 11 70,000-80,000  51,000 
77.   ซอยท่านผู้หญิงฉลวย 90,000  51,000 
78.   ซอยเจริญพร 12 75,000-80,000  51,000 
79.   อินทมาระ 13 70,000  42,000-50,000 
80.   อินทมาระ 11 70,000-90,000  40,000-50,000 
81.   อินทมาระ 9 70,000-90,000  42,000-46,000 
82.   อินทมาระ 7 70,000-90,000  38,000-46,000 
83.   อินทมาระ 5 70,000-90,000  42,000-46,000 
84.   อินทมาระ 3 70,000-90,000  38,000-46,000 
85.   อินทมาระ 21,19,23,14,27,29 70,000-100,000  38,000-51,000 
86.   อินทมาระ 17 70,000-100,000  38,000-46,000 
87.   อินทมาระ 15 78,000-90,000  38,000-46,000 
88.   อินทมาระ 1 70,000-90,000  38,000-46,000 
89.   ซอยสายลม 2 70,000-80,000  42,000-46,000 
90.   ซอยสายลม 80,000  42,000-70,000 
91.   ซอยศุภราช 78,000-80,000  38,000-46,000 
92.   ซอยรณชัย 1,2 55,000-90,000  38,000-46,000 
93.   อินทามระ 8 78,000-100,000  42,000 
94.   อินทามระ 51 65,000-70,000  38,000-42,000 
95.   อินทามระ 47 65,000-71,000  38,000-42,000 
96.   อินทามระ 40 65,000-75,000  42,000 
97.   พระราม 6 ซอย28 (ศาสนา) 40,000-51,000 
98.   อินทามระ 38 65,000-75,000  42,000 
99.   อินทามระ 37 70,000  42,000 
100.   อินทามระ 36 65,000-75,000  42,000 
Page : 4/6
Page :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |