แสดงรายการเฉพาะใน : เขตห้วยขวาง, เขตพญาไท, เขตดินแดง, เขตราชเทวี
 ค้นพบ 98 รายการ  Page : 3/4
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2547-2550
(บาท/ตารางวา)
51   ซอยแยกถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ 25,000 - 68,000 
52   ซอยแยกซอยอารีย์สัมพันธ์ 42,000 - 65,000 
53   ซอยพระราม 6 ซอย 37 42,000 - 65,000 
54   ซอยสีขาว 55,000 - 59,000 
55   ซอยศูนย์วิจัย 4 55,000 
56   ซอยพระราม 6 ซอย 6 46,000 - 55,000 
57   ซอยพระราม 9 ซอย 17 51,000 
58   ถนนพระราม 6 ซอย 35 51,000 
59   ถนนศูนย์วิจัย 42,000 - 51,000 
60   ถนนพระราม 6 ซอย 39 42,000 - 51,000 
61   ซอยพระราม 9 ซอย 13 38,000 - 51,000 
62   พระราม 6 ซอย 41 34,000 - 51,000 
63   ซอย ส.ธรณินทร์ 1 - 10 35,000 - 51,000 
64   พระราม 9 ซอย 19 42,000 
65   พระราม 9 ซอย 15 35,000 - 42,000 
66   ซอยพระราม 6 ซอย 43 25,000 - 34,000 
67   ซอยทั่วไป 21,000 - 130,000 
68   ที่ดินไม่ติดถนน , ไม่ติดซอย 3,000 - 35,000 
69   หมู่บ้านวิภาวดีวิลล่า 51,000 - 55,000 
70   หมู่บ้านพิบูย์วัฒนา 51,000 
71   หมู่บ้านเรือนทอง 51,000 
72   หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ 38,000 - 51,000 
73   หมู่บ้านพหลโยธินพาร์ค 46,000 
74   หมู่บ้านเปรมฤทัย 46,000 
75   หมู่บ้านสุจริต 42,000 - 46,000 
Page : 3/4
Page :  | 1 | 2 | 3 | 4 |