แสดงรายการเฉพาะใน : เขตห้วยขวาง, เขตพญาไท, เขตดินแดง, เขตราชเทวี
 ค้นพบ 98 รายการ  Page : 4/4
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2547-2550
(บาท/ตารางวา)
76   หมู่บ้านเกศินีวิลล์ 40,000 - 46,000 
77   หมู่บ้านสายลม โฮมออฟฟิศ 44,000 
78   หมู่บ้านวรินทร 42,000 
79   หมู่บ้านอยู่เจริญ 42,000 
80   หมู่บ้านพระราม 9 วิว 42,000 
81   หมู่บ้านร่มเย็น 43,000 
82   หมู่บ้านพรไพลิน 2 42,000 
83   หมู่บ้านวรรณวดี วิลล่า 42,000 
84   หมู่บ้านดรุณ 42,000 
85   หมู่บ้านวิสิทธินิเวศน์ 38,000 - 42,000 
86   หมู่บ้านตะวันนา 38,000 
87   หมู่บ้านสุขสบาย 38,000 
88   หมู่บ้านฉัตรแก้วสวนฉัตร 38,000 
89   หมู่บ้านอยู่เจริญ 779 38,000 
90   หมู่บ้านอยู่เจริญ ( อินทามระ ) 38,000 
91   หมู่บ้านยูลิ 38,000 
92   หมู่บ้านสสิตา 38,000 
93   หมู่บ้านรุ่งเจริญ 38,000 
94   หมู่บ้าน ส.เกียรติชัย 1 38,000 
95   หมู่บ้านอยู่เจริญ 542 34,000 - 38,000 
96   หมู่บ้านภานุ 34,000 - 38,000 
97   หมู่บ้านพิบูลย์สุข 34,000 
98   หมู่บ้านวัฒนานิเวศน์ 29,000 
Page : 4/4
Page :  | 1 | 2 | 3 | 4 |