แสดงรายการเฉพาะใน : เขตหนองแขม
 ค้นพบ 110 รายการ  Page : 4/5
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2539-2542
(บาท/ตารางวา)
ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2543-2546
(บาท/ตารางวา)
76.   หมู่บ้านสวัสดิการ 2 10,000-18,000  9,000-15,000 
77.   หมู่บ้านสวัสดิการ 3 8,000-10,000  7,000-9,000 
78.   หมู่บ้านพร้อมชัย 13,000-15,000  13,000 
79.   หมู่บ้านหนองแขม 13,000  12,000 
80.   หมู่บ้านเพชรสยาม 1 15,000  14,000 
81.   หมู่บ้านวรารมย์ 15,000  14,000 
82.   หมู่บ้านเพชรอัมพร 16,000  14,000 
83.   หมู่บ้านเปรมปรีคันทรีโฮม 16,000  14,000 
84.   หมู่บ้านลัดดารมย์ 4,000  13,000 
85.   หมู่บ้านศศิธร 4,000-5,000  17,000 
86.   หมู่บ้านพฤกษาการ์เด้นโฮม 16,000-18,000  14,000 
87.   หมู่บ้านมงคลนิเวศน์ 15,000  15,000 
88.   หมู่บ้านศุภวรรณ 4 20,000  17,000 
89.   หมู่บ้านสายทิพย์วิลล่า 12,000  12,000 
90.   หมู่บ้านเบญจพร 13,000-15,000  12,000 
91.   หมู่บ้านศศิธร 5,000  17,000 
92.   หมู่บ้านสุธา 18,000  15,000 
93.   หมู่บ้านพรทวีวัฒน์ 40,000-75,000  34,000-68,000 
94.   หมู่บ้านพี.เอส.วิลล่า 18,000  14,000-15,000 
95.   หมู่บ้านแสงทองวิลล่า 28,000-80,000  24,000-68,000 
96.   หมู่บ้านสันติสุข 20,000-35,000  17,000-30,000 
97.   หมู่บ้านพฤกษาการ์เด้นโฮม 15,000-17,000  13,000-14,000 
98.   หมู่บ้านนิสา (โครงการขยายเพิ่ม) 10,000  15,000 
99.   หมู่บ้านนิสา 18,000  13,000-17,000 
100.   หมู่บ้านศุภวรรณ 4 20,000  17,000 
Page : 4/5
Page :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |