แสดงรายการเฉพาะใน : เขตหนองแขม
 ค้นพบ 110 รายการ  Page : 5/5
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2539-2542
(บาท/ตารางวา)
ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2543-2546
(บาท/ตารางวา)
101.   หมู่บ้านร่มไทร (1) 14,000  14,000 
102.   หมู่บ้านไผ่ทอง 10,000  14,000 
103.   หมู่บ้านร่มไทร 2 9,000  14,000 
104.   หมู่บ้านร่มเย็นวิลล่า 12,000-14,000  14,000 
105.   หมู่บ้านสุขสันต์ 1 4,000  14,000 
106.   หมู่บ้านวรัญญู 1 12,000  14,000 
107.   หมู่บ้านวรัญญู 2 9,000  14,000 
108.   หมู่บ้านเพชรสยาม 3 16,000  14,000 
109.   หมู่บ้านเต็มทรัพย์ 16,000  14,000 
  รวมค่าเฉลี่ย เพิ่ม/ลด (เปอร์เซ็นต์)   -15% 
Page : 5/5
Page :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |