แสดงรายการเฉพาะใน : เขตหนองแขม
 ค้นพบ 110 รายการ  Page : 3/5
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2539-2542
(บาท/ตารางวา)
ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2543-2546
(บาท/ตารางวา)
51.   หมู่บ้านสรัลพร 15,000  13,000 
52.   หมู่บ้านพรหมรักษา 12,000-15,000  10,000-13,000 
53.   หมู่บ้านเพชรหรรษา 20,000  17,000 
54.   หมู่บ้านธาราพงศ์ 15,000-16,000  15,000-17,000 
55.   หมู่บ้านหรรษา 20,000-35,000  19,000-30,000 
56.   หมู่บ้านหรรษามาเจริญ 20,000-35,000  19,000-30,000 
57.   หมู่บ้านพงษ์ศิริชัย 4 4,000  15,000-17,000 
58.   หมู่บ้านหรรษามาเจริญ 3 15,000  131,000 
59.   หมู่บ้านร่มประดู่ 10,000  9,000 
60.   หมู่บ้านกรุงทอง 13,000  11,000 
61.   หมู่บ้านสินสมบูรณ์ 10,000  9,000 
62.   หมู่บ้านสุขสันต์ 17,000  14,000 
63.   หมู่บ้านณัฐกานต์ 15,000  14,000 
64.   หมู่บ้านภูมิทวีแลนด์ 13,000  14,000 
65.   หมู่บ้านชมวิวเพลส 15,000  14,000 
66.   หมู่บ้านสุธา 8,000  14,000 
67.   หมู่บ้านพระปิ่น 3 5,000  14,000 
68.   หมู่บ้านตะวันฉาย 8,000-10,000  9,000-10,000 
69.   หมู่บ้านเพชรสยาม 2 5,000  10,000 
70.   หมู่บ้านธนาสุข 5,000  13,000 
71.   หมู่บ้านพระปิ่น 4 5,000  13,000 
72.   หมู่บ้านเพชรมณฑลกรีนส์ 15,000  13,000 
73.   หมู่บ้านบ้านแฝด 12,000  10,000 
74.   หมู่บ้านวังทอง 15,000  10,000-13,000 
75.   หมู่บ้านสวัสดิการ 1 12,000-18,000  10,000-15,000 
Page : 3/5
Page :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |