แสดงรายการเฉพาะใน : เขตหนองแขม
 ค้นพบ 110 รายการ  Page : 2/5
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2539-2542
(บาท/ตารางวา)
ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2543-2546
(บาท/ตารางวา)
26.   ซอยเพชรเกษม 112 16,000-35,000  10,000-30,000 
27.   ซอยเพชรเกษม 114 25,000-28,000  20,000-24,000 
28.   ซอยเพชรเกษม 81/1, 81/2, 116/4, 116/5 35,000-35,000  25,000-30,000 
29.   ซอยวุฒิสุข 8,000-15,000  6,000-13,000 
30.   ซอยบุญฤทธิ์ 8,000-10,000  6,000-9,000 
31.   ซอยกำนันสมพงษ์ 8,000-12,000  7,000-10,000 
32.   ซอยเมนะไพร์ 1,2 15,000-15,000  10,000-13,000 
33.   ซอยอาบทิพย์ 10,000-12,000  8,000-13,000 
34.   ซอยศิริมิตร 9,500-10,000  8,000-10,000 
35.   ซอยชวนสนิท 1 8,000-11,000  7,000-11,000 
36.   ซอยเทพประทาน 9,500-10,000  8,000-10,000 
37.   ซอยชูจิตต์ 10,000-10,000  9,000-10,000 
38.   ติดซอย ทางเดินทั่วไป 6,000-20,000  5,000-17,000 
39.   ติดทางเดิน คสล.หินคลุก 6,000-20,000  4,000-10,000 
40.   ติดคลองภาษีเจริญ 4,000-10,000  3,000-9,000 
41.   นอกเหนือ 3,000  10,000 
42.   หมู่บ้านพสุนันท์ 13,000  10,000 
43.   หมู่บ้านกานดา 12,000-14,000  10,000-12,000 
44.   หมู่บ้านพรทิพา 1 8,000  10,000 
45.   หมู่บ้านสวนชมวิว 16,000  14,000 
46.   หมู่บ้านพงษ์ศิริชัย 4 4,000  13,000 
47.   หมู่บ้านพุทธชาด 15,000  13,000 
48.   หมู่บ้านชุมชนหรรษา 1 15,000  13,000 
49.   หมู่บ้านพุฒตาล 4,000-18,000  13,000-15,000 
50.   หมู่บ้านพรทิพา (2) 3,000  10,000 
Page : 2/5
Page :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |