แสดงรายการเฉพาะใน : เขตคลองเตย, วัฒนา
 ค้นพบ 80 รายการ  Page : 4/4
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2539-2542
(บาท/ตารางวา)
ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2543-2546
(บาท/ตารางวา)
76.   หมู่บ้านภัทรภูมิพาเลซ (ถนนทางรถไฟสายปากน้ำ) 50,000-50,000  26,000 
77.   บ้านสวนเกษมสุวรรณ (ซอยแยกจากสุขุมวิท 50) 30,000  26,000 
78.   หมู่บ้านสุลัยมาลย์ (ซอยแยกจากสุขุมวิท 50) 60,000-60,000  21,000 
79.   นอกเหนือ 10,000-50,000  9,000-43,000 
  รวมค่าเฉลี่ย เพิ่ม/ลด (เปอร์เซ็นต์)   -19% 
Page : 4/4
Page :  | 1 | 2 | 3 | 4 |