แสดงรายการเฉพาะใน : เขตคลองเตย, วัฒนา
 ค้นพบ 80 รายการ  Page : 1/4
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2539-2542
(บาท/ตารางวา)
ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2543-2546
(บาท/ตารางวา)
1.   ถนนสุขุมวิท (จากทางด่วน-คลองพระโขนง) 200,000-200,000  75,000-300,000 
2.   ถนนรัชดาภิเษก 120,000-400,000  130,000-260,000 
3.   ถนนสุนทรโกษา 80,000-180,000  68,000-170,000 
4.   ถนนพระรามที่ 4 150,000-300,000  75,000-170,000 
5.   ถนนพระรามที่ 3 120,000-120,000  85,000-170,000 
6.   ถนนสุขุมวิท (จากคลองพระโขนง ซ.สุขุมวิท 81) 100,000-200,000  60,000-150,000 
7.   ถนนกรมศุลกากร 100,000-200,000  68,000-130,000 
8.   ถนนมโนรม 90,000-150,000  75,000-85,000 
9.   ถนน ณ ระนอง 70,000-80,000  64,000-85,000 
10.   ถนนเชื้อเพลิง 100,000-120,000  60,000-68,000 
11.   ซอยสุขุวิท 21 (อโศก) 20,000-150,000  170,000-260,000 
12.   ซอยสุขุวิท 3 (นานาเหนือ) 35,000-40,000  130,000-300,000 
13.   ซอยสุขุวิท 55 (ซอยทองหล่อ) 150,000-200,000  68,000-190,000 
14.   ซอยสุขุวิท 4 (นานาใต้) 50,000-70,000  100,000-190,000 
15.   ซอยสุขุวิท 8 100,000-100,000  120,000-170,000 
16.   ซอยสุขุวิท 71 (คลองตัน) 70,000-180,000  68,000-170,000 
17.   ซอยสุขุวิท 7/1 100,000-216,000  170,000 
18.   ซอยสุขุวิท 10 200,000-200,000  110,000-150,000 
19.   ซอยอื่นๆ 80,000-100,000  17,000-130,000 
20.   ซอยสุขุมวิท 77 (อ่อนนุช) 100,000-130,000  43,000-130,000 
21.   ซอยสุขุมวิท 5,7,9,11,13,17 60,000-100,000  85,000-130,000 
22.   ซอยสุขุมวิท 49 (ซอยกลาง) 100,000-250,000  40,000-130,000 
23.   ซอยสุขุมวิท 39 (พร้อมพงษ์) 35,000-40,000  75,000-130,000 
24.   ซอยสุขุมวิท 31 (ซอยสวัสดี) 50,000-80,000  60,000-130,000 
25.   ซอยสุขุมวิท 24 100,000-150,000  68,000-130,000 
Page : 1/4
Page :  | 1 | 2 | 3 | 4 |