แสดงรายการเฉพาะใน : เขตคลองเตย, วัฒนา
 ค้นพบ 80 รายการ  Page : 2/4
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2539-2542
(บาท/ตารางวา)
ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2543-2546
(บาท/ตารางวา)
26.   ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) 80,000-150,000  68,000-130,000 
27.   ซอยสุขุมวิท 22 (สายน้ำทิพย์) 60,000-100,000  60,000-130,000 
28.   ซอยสุขุมวิท 20 100,000-200,000  110,000-130,000 
29.   ซอยสุขุมวิท 19 100,000-130,000  110,000-130,000 
30.   ซอยสุขุมวิท 18 80,000-100,000  60,000-130,000 
31.   ซอยสุขุมวิท 16 120,000-250,000  51,000-130,000 
32.   ซอยสุขุมวิท 15 120,000-180,000  60,000-130,000 
33.   ซอยสุขุมวิท 1 45,000-100,000  85,000-130,000 
34.   ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) 60,000-100,000  85,000-110,000 
35.   ซอยสุขุมวิท 41 70,000-150,000  85,000-110,000 
36.   ซอยสุขุมวิท 40 150,000-250,000  51,000-85,000 
37.   ซอยสุขุมวิท 36 (นภาศัพท์) 100,000-100,000  38,000-85,000 
38.   ซอยทองหล่อ 8 130,000-130,000  60,000-85,000 
39.   ซอยทองหล่อ 10 120,000-120,000  85,000 
40.   ซอยเอกมัย 5 120,000-150,000  77,000-85,000 
41.   ซอยสุขุมวิท 48 81,000-150,000  47,000-68,000 
42.   ซอยไผ่สิงห์โต 150,000-150,000  51,000-60,000 
43.   ซอยสุขุมวิท 27,29 250,000-300,000  110,000 
44.   ซอยสุขุมวิท 42 (กล้วยน้ำไท) 150,000-150,000  68,000-130,000 
45.   ซอยสุขุมวิท 26 (ซอยอารีย์) 130,000-150,000  77,000-100,000 
46.   ซอยสุขุมวิท 61 150,000-150,000  51,000-85,000 
47.   ซอยสุขุมวิท 34 80,000-150,000  51,000-85,000 
48.   ซอยสุขุมวิท 28,30 700,000-150,000  77,000-85,000 
49.   ซอยทองหล่อ 1 150,000-180,000  77,000-85,000 
50.   ซอยทองหล่อ 25 100,000-150,000  68,000-77,000 
Page : 2/4
Page :  | 1 | 2 | 3 | 4 |