แสดงรายการเฉพาะใน : เขตบึงกุ่ม, คันนายาว, สะพานสูง
 ค้นพบ 122 รายการ  Page : 5/5
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2539-2542
(บาท/ตารางวา)
ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2543-2546
(บาท/ตารางวา)
101.   หมู่บ้านเสนาทิพนคร 17,000  14,000 
102.   หมู่บ้านเอื้องฟ้าวิลล่า 17,000  14,000 
103.   หมู่บ้านวังรุ้ง 15,000  13,000-14,000 
104.   หมู่บ้านร่มไทร 13,000  13,000-14,000 
105.   หมู่บ้านนวลผกา 13,000  14,000 
106.   หมู่บ้านแสงทิพย์ 15,000  12,000-13,000 
107.   หมู่บ้านพรทิพย์ 15,000  12,000-13,000 
108.   หมู่บ้านสวนทอง 15,000  12,000-13,000 
109.   หมู่บ้านนวลลดา 15,000  13,000 
110.   หมู่บ้านสินธานี 3 15,000  13,000-15,000 
111.   หมู่บ้านนวลจันทร์วิลล่า 15,000  12,000-13,000 
112.   หมู่บ้านพรวิทยาวิลล่า 13,000  12,000-13,000 
113.   หมู่บ้านเสริมศิริวิลล่า 14,000  11,000-12,000 
114.   หมู่บ้านเคหธานี 2 13,000  11,000 
115.   หมู่บ้านเปรมฤทัย 13,000  10,000-11,000 
116.   หมู่บ้านนนทมิตร 15,000  11,000-12,000 
117.   หมู่บ้านเคหะนคร 12,000  10,000-12,000 
118.   หมู่บ้านสราญรมณ์ 20,000-25,000  15,000-21,000 
119.   หมู่บ้านยลประภา 20,000  8,500-17,000 
120.   หมู่บ่านซื่อตรง 20,000  17,000 
121.   หมู่บ่านกรุงทอง 4 20,000  15,000 
  รวมค่าเฉลี่ย เพิ่ม/ลด (เปอร์เซ็นต์)   -15% 
Page : 5/5
Page :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |