แสดงรายการเฉพาะใน : เขตบึงกุ่ม, คันนายาว, สะพานสูง
 ค้นพบ 122 รายการ  Page : 4/5
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2539-2542
(บาท/ตารางวา)
ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2543-2546
(บาท/ตารางวา)
76.   หมู่บ้านร่วมสุข 20,000  13,000-17,000 
77.   หมู่บ้านรุ่งศิริ 20,000  17,000 
78.   หมู่บ้านศิรินเทพ 7 20,000  17,000 
79.   หมู่บ้านศรีประจักษ์ 18,000-22,000  15,000-17,000 
80.   หมู่บ้านริมสวน 20,000  17,000 
81.   หมู่บ้านคลองจั่นวิลล่า 7 22,000  17,000 
82.   หมู่บ้านร่มสุข 16,000-25,000  14,000-17,000 
83.   หมู่บ้านฐิติพร 1 20,000-25,000  17,000 
84.   หมู่บ้านชวนชื่น 16,000-22,000  17,000 
85.   หมู่บ้านศิรินทิพย์เฮาส์ 18,000-20,000  17,000 
86.   หมู่บ้านเทพนา 18,000  15,000 
87.   หมู่บ้านเคหธานี 16,000  14,000 
88.   หมู่บ้านชัยพฤกษ์ 15,000-18,000  12,000-15,000 
89.   หมู่บ้านราชพฤกษ์ 15,000  13,000 
90.   หมู่บ้าน ธ.กสิกรไทย 13,000  11,000-12,000 
91.   หมู่บ้านชลลดา 15,000  5,000-17,000 
92.   หมู่บ้านเปรมฤทัย 12,000-13,000  10,000-11,000 
93.   หมู่บ้านธันยกานต์ 18,000  17,000 
94.   หมู่บ้านเพิ่มพูนธานี 22,000  17,000 
95.   หมู่บ้านมณียา 18,000  15,000 
96.   หมู่บ้านเพลินวิภา 18,000  12,000-15,000 
97.   หมู่บ้านเสนา 88 18,000  15,000 
98.   หมู่บ้านจิตรา 17,000  14,000 
99.   หมู่บ้านวรรณจิต 15,000  12,000-14,000 
100.   หมู่บ้านนวลลดา 2 15,000  14,000 
Page : 4/5
Page :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |