แสดงรายการเฉพาะใน : เขตบึงกุ่ม, คันนายาว, สะพานสูง
 ค้นพบ 122 รายการ  Page : 2/5
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2539-2542
(บาท/ตารางวา)
ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2543-2546
(บาท/ตารางวา)
26.   ซอยเคหะวิตถ์ 20,000  15,000-17,000 
27.   หมู่บ้านทัพเจริญ 20,000  10,000-17,000 
28.   หมู่บ้านประสาทสิน 20,000-22,000  17,000 
29.   ถนนปัญญารามอินทรา 10,000-18,000  9,000-17,000 
30.   ซอยสิงหเสนีย์ 2 16,000  15,000-17,000 
31.   ซอยสิงหเสนีย์ 20,000  15,000-17,000 
32.   ซอยรามอินทรา 99 16,000  13,000-14,000 
33.   ซอยทิพย์วัลย์ 16,000  12,000-14,000 
34.   ซอยรามอินทรา 54 13,000  13,000 
35.   หมู่บ้านศรีนครพัฒนา 2 18,000  17,000 
36.   หมู่บ้านธนะสิน 5,6 22,000  17,000 
37.   หมู่บ้านโชคชัยคลองจั่น 20,000  15,000-17,000 
38.   หมู่บ้านชื่นกมลนิเวศน์ 2 20,000  17,000 
39.   หมู่บ้านคลองจั่นนิเวศน์ 20,000  15,000-17,000 
40.   หมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศน์ 2 18,000  15,000-21,000 
41.   หมู่บ้านสถาปัตย์ 18,000  15,000 
42.   หมู่บ้านราณี 3 18,000  15,000 
43.   หมู่บ้านธนะธานี 15,000  15,000 
44.   หมู่บ้านซื่อตรง 39 15,000  15,000 
45.   หมู่บ้านธนาสิน 1 18,000  15,000 
46.   หมู่บ้านสินธนา 18,000  13,000-15,000 
47.   หมู่บ้านแดนตะวัน 18,000  15,000 
48.   หมู่บ้านเคหธานี 12,000-18,000  12,000-15,000 
49.   หมู่บ้านนภาวิลล์ 18,000  15,000 
50.   หมู่บ้านรินลดา 17,000  14,000 
Page : 2/5
Page :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |