แสดงรายการเฉพาะใน : เขตพระนคร
 ค้นพบ 61 รายการ  Page : 1/3
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2539-2542
(บาท/ตารางวา)
ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2543-2546
(บาท/ตารางวา)
1.   ถนนไกรสีห์ 390,000-455,000  260,000-340,000 
2.   ถนนจักรพงษ์ 104,000-390,000  85,000-330,000 
3.   ถนนพระสุเมรุ 78,000-325,000  51,000-300,000 
4.   ถนนตานี 325,000-390,000  240,000-300,000 
5.   ถนนเจริญกรุง 130,000-364,000  90,000-300,000 
6.   ถนนมหาชัย 130,000-390,000  90,000-300,000 
7.   ถนนจักรเพชร 208,000-390,000  170,000-300,000 
8.   ถนนตรีเพชร 130,000-325,000  85,000-300,000 
9.   ถนนพาหุรัด 221,000-390,000  170,000-300,000 
10.   ถนนข้าวสาร 180,000-260,000  130,000-260,000 
11.   ถนนรามบุตรี 260,000-325,000  180,000-260,000 
12.   ถนนสิบสามห้าง 364,000  260,000 
13.   ถนนราชดำเนินกลาง 260,000-390,000  180,000-260,000 
14.   ถนนบำรุงเมือง 130,000-325,000  85,000-260,000 
15.   ถนนบ้านหมอ 182,000-260,000  90,000-260,000 
16.   ถนนบูรพา 260,000  210,000-260,000 
17.   ถนนตะนาว 156,000-286,000  100,000-240,000 
18.   ถนนตีทอง 130,000-260,000  85,000-240,000 
19.   ถนนมหาราช 130,000-260,000  85,000-240,000 
20.   ถนนมหรรณพ 234,000-260,000  170,000-210,000 
21.   ถนนราชินี 130,000-234,000  85,000-210,000 
22.   ถนนอัษฏางค์ 156,000-260,000  130,000-210,000 
23.   ถนนภาณุรังษี 325,000  210,000 
24.   ถนนพีรพงศ์ 286,000-325,000  190,000-210,000 
25.   ถนนเฟื่องนคร 143,000-260,000  130,000-200,000 
Page : 1/3
Page :  | 1 | 2 | 3 |