แสดงรายการเฉพาะใน : เขตพระนคร
 ค้นพบ 61 รายการ  Page : 2/3
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2539-2542
(บาท/ตารางวา)
ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2543-2546
(บาท/ตารางวา)
26.   ถนนสามเสน 78,000-260,000  68,000-190,000 
27.   ถนนประชาธิปไตย 96,000-195,000  78,000-190,000 
28.   ถนนหน้าพระลาน 195,000  85,000-170,000 
29.   ถนนบุญศิริ 195,000  130,000-170,000 
30.   ถนนแพร่งสรรพศาสตร์ 156,000-195,000  130,000-170,000 
31.   ถนนอุณากรรณ 195,000  170,000 
32.   ถนนราชบพิธ 143,000-234,000  100,000-170,000 
33.   ถนนราชดำเนินนอก 156,000-182,000  85,000-170,000 
34.   ถนนวิสุทธิกษัตริย์ 104,000-195,000  78,000-190,000 
35.   ถนนพระอาทิตย์ 104,000-156,000  85,000-160,000 
36.   ถนนรามบุตรี 117,000-156,000  100,000-160,000 
37.   ถนนกรุงเกษม 78,000-182,000  58,000-150,000 
38.   ซอยตลาดท่าเตียน 195,000  150,000 
39.   ตรอกครุฑ 130,000-195,000  120,000-140,000 
40.   ถนนท้ายวัง 130,000  85,000-130,000 
41.   ถนนกัลยาณไมตรี 130,000-180,000  85,000-130,000 
42.   ถนนสนามชัย 130,000-195,000  85,000-130,000 
43.   ถนนแพร่งภูธร 195,000  120,000 
44.   ตรอกศิริชัย 1 130,000  100,000-120,000 
45.   ตรอกศิริชัย 2 130,000  120,000 
46.   ถนนสุขา 1 84,500-130,000  84,000-120,000 
47.   ซอยสามเสน 6 104,000-130,000  94,000-110,000 
48.   ซอยสามเสน 4 104,000-130,000  85,000-110,000 
49.   ซอยสามเสน 2 104,000-130,000  104,000-110,000 
50.   ซอยสามเสน 1 72,000-104,000  51,000-100,000 
Page : 2/3
Page :  | 1 | 2 | 3 |