แสดงรายการเฉพาะใน : เขตพระนคร
 ค้นพบ 61 รายการ  Page : 3/3
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2539-2542
(บาท/ตารางวา)
ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2543-2546
(บาท/ตารางวา)
51.   ถนนเชตุพน 130,000  85,000 
52.   ซอยสามเสน 8 104,000  59,000-85,000 
53.   ซอยเกษมศรี 91,000  85,000 
54.   ตรอกบ้านหล่อ 91,000  85,000 
55.   ถนนราชดำเนินใน 182,000  65,000 
56.   ตรอกไก่แจ้ 78,000  78,000 
57.   ซอยเทเวศร์ 1 91,000  68,000-77,000 
58.   ซอยเทเวศร์ 2 91,000  68,000-77,000 
59.   ซอยเทเวศร์ 3 91,000  77,000 
60.   นอกเหนือบริเวณท่าน้ำเทเวศร์ 17,000  60,000-68,000 
  รวมค่าเฉลี่ย เพิ่ม/ลด (เปอร์เซ็นต์)   -20% 
Page : 3/3
Page :  | 1 | 2 | 3 |