แสดงรายการเฉพาะใน : เขตลาดพร้าว
 ค้นพบ 88 รายการ  Page : 2/4
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2547-2550
(บาท/ตารางวา)
26   หมู่บ้านเจริญสุขนิเวศน์ 20,000 
27   หมู่บ้านเฉลิมสุข 9 20,000 
28   หมู่บ้านชวนชื่น 20,000 
29   หมู่บ้านชัยภัทร 22,000 
30   หมู่บ้านเชอรี่วิลล่า 20,000 
31   หมู่บ้านโชคชัยวิลล่า 2 20,000 
32   หมู่บ้านทองสถิตย์ 17,000 
33   หมู่บ้านไทยธานี 17,000 
34   หมู่บ้านธนธานี 20,000 
35   หมู่บ้านธันยกานต์ 15,000 - 17,000 
36   หมู่บ้านนครหลวง 20,000 - 22,000 
37   หมู่บ้านนีโอเพลส 21,000 
38   หมู่บ้านเนพปาร์ควิลล่า 22,000 
39   หมู่บ้านเนียมกล่ำ 8,500 - 10,000 
40   หมู่บ้านประยูรนิเวศน์ 2 20,000 
41   หมู่บ้านประยูรนิเวศน์ 3 20,000 
42   หมู่บ้านปรีชา 21,000 
43   หมู่บ้านพนมนครวิลล่า 20,000 
44   หมู่บ้านพวงชมพู 22,000 
45   หมู่บ้านพาราไดซ์วิลเลจ 13,000 
46   หมู่บ้านพูนศิริ 19,000 
47   หมู่บ้านพูนสุข 20,000 
48   หมู่บ้านเพชรหทัย 8,500 
49   หมู่บ้านเพิ่มพูน 2 20,000 
50   หมู่บ้านเพิ่มพูล 17,000 
Page : 2/4
Page :  | 1 | 2 | 3 | 4 |