แสดงรายการเฉพาะใน : เขตลาดพร้าว
 ค้นพบ 88 รายการ  Page : 4/4
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2547-2550
(บาท/ตารางวา)
76   หมู่บ้านเสนานิเวศน์ 23,000 - 25,000 
77   หมู่บ้านเสนานิเวศน์ ( ถนนเกษตร - นวมินทร์ ) 17,000 - 20,000 
78   หมู่บ้านแสงเพชร 20,000 
79   หมู่บ้านแหลมทอง 22,000 
80   หมู่บ้านอมรพันธ์ 9 23,000 - 30,000 
81   หมู่บ้านอยู่เจริญ 17,000 
82   หมู่บ้านอยู่เจริญ 11 25,000 
83   หมู่บ้านอยู่เจริญ 3 18,000 
84   หมู่บ้านอารียา 25,000 
85   หมู่บ้านเอกสิน 25,000 
86   หมู่บ้านโอษฐิศ 25,000 
87   หมู่บ้านโอษฐิศ 3 18,000 
88   ที่ดินไม่ติดถนน / ซอย 1,700 - 7,700 
Page : 4/4
Page :  | 1 | 2 | 3 | 4 |