แสดงรายการเฉพาะใน : เขตดุสิต
 ค้นพบ 62 รายการ  Page : 3/3
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2539-2542
(บาท/ตารางวา)
ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2543-2546
(บาท/ตารางวา)
51.   ซอยสามเสน 16 48,000  43,000 
52.   ซอยราชวิถี 19 48,000  43,000 
53.   ซอยเนติศึกษา 40,000  34,000-41,000 
54.   ซอยสามเสน 30 42,000  34,000-38,000 
55.   ซอยร่วมจิตต์ 2,3 42,000  26,000-38,000 
56.   ซอยสามเสน 32 36,000  34,000 
57.   ซอยสามเสน 17 39,600  34,000 
58.   ซอยสามเสน 15 39,600  34,000 
59.   ซอยโรงเรียนเซนต์จอนออฟอาร์ต 36,000-48,000  30,000-34,000 
60.   ซอยสามเสน 23 30,000  21,000-26,000 
61.   นอกเหนือ 12,000-24,000  10,000-20,000 
  รวมค่าเฉลี่ย เพิ่ม/ลด (เปอร์เซ็นต์)   -17% 
Page : 3/3
Page :  | 1 | 2 | 3 |