แสดงรายการเฉพาะใน : เขตดุสิต
 ค้นพบ 62 รายการ  Page : 2/3
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2539-2542
(บาท/ตารางวา)
ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2543-2546
(บาท/ตารางวา)
26.   ซอยพิษณุโลก 9 96,000  68,000 
27.   ซอยพิษณุโลก 7 96,000  68,000 
28.   ซอยนครสวรรค์ 14 84,000  68,000 
29.   ซอยระนอง 2 60,000-72,000  60,000-64,000 
30.   ถนนขาว 72,000  51,000-60,000 
31.   ซอยสุโขทัย 5 ซ.ราชวิถี 20 72,000  60,000 
32.   ซอยสุโขทัย 4 ซ.ราชวิถี 22 72,000  60,000 
33.   ซอยสุโขทัย 3 ซ.ราชวิถี 24 54,000-72,000  51,000-60,000 
34.   ถนนพระราม 6 72,000  51,000 
35.   ถนนประดิพัทธ์ (ถ.ทหาร) 72,000  51,000 
36.   ถนนทหาร 72,000  51,000 
37.   ซอยสุโขทัย 6 48,000-54,000  43,000-51,000 
38.   ซอยสุโขทัย 2 54,000  51,000 
39.   ซอยสามเสน 25 72,000  51,000 
40.   ซอยลูกหลวง 6,7,8, 60,000  51,000 
41.   ซอยมิตรอนันต์ 54,000  51,000 
42.   ซอยทางเข้าวัดใหม่ทองเสน 72,000  51,000 
43.   ซอยสามเสน 19 54,000  34,000-51,000 
44.   ซอยสามเสน 13 48,000  43,000-47,000 
45.   ซอยศรีย่าน 2 48,000  34,000-47,000 
46.   ซอยศรีย่าน 1 48,000  26,000-47,000 
47.   ซอยสามเสน 26 48,000  38,000-43,000 
48.   ซอยสามเสน 24 48,000  38,000-43,000 
49.   ซอยสามเสน 22 48,000  38,000-43,000 
50.   ซอยสามเสน 20 48,000  38,000-43,000 
Page : 2/3
Page :  | 1 | 2 | 3 |