แสดงรายการเฉพาะใน : เขตดอนเมือง, หลักสี่
 ค้นพบ 66 รายการ  Page : 2/3
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2539-2542
(บาท/ตารางวา)
ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2543-2546
(บาท/ตารางวา)
26.   ซอยแอนแน็กซ์ 30,000  21,000 
27.   ซอยสรณคมน์ 25,000-30,000  21,000-26,000 
28.   ซอยวัฒนานนท์ 22,000  15,000-17,000 
29.   ซอยอภิชาติ 20,000  15,000-17,000 
30.   หมู่บ้านคลาสสิควิลล่า 45,000  38,000 
31.   หมู่บ้านรังสิยา 45,000  38,000 
32.   หมู่บ้านพงษ์เพชรพัฒนา 45,000  34,000 
33.   หมู่บ้านชื่นกลมนิเวศน์ 2 35,000-35,000  29,000-30,000 
34.   เคหะชุมชนท่าทราย 35,000-38,000  29,000-32,000 
35.   หมู่บ้านเมืองทอง 23,000-30,000  20,000-30,000 
36.   หมู่บ้านพงษ์เพรชวิลล่า 40,000-40,000  34,000 
37.   หมู่บ้านชวนชื่น 28,000  24,000 
38.   หมู่บ้านมหานครนิเวศน์ 30,000-30,000  25,000-26,000 
39.   หมู่บ้านเรืองจินตหรา 30,000-30,000  25,000-26,000 
40.   หมู่ธนินทร 25,000  21,000 
41.   หมู่บ้านอยู่เจริญ 25,000  21,000 
42.   หมู่บ้านศุภลักษณ์ 25,000  21,000 
43.   หมู่บ้านพิพรพงษ์ 2 25,000  21,000 
44.   หมู่บ้านบัณฑิตโฮม 35,000  21,000 
45.   การเคหะบางบัว 28,000-30,000  11,000-26,000 
46.   หมู่บ้านมหานคร 30,000-35,000  25,000-30,000 
47.   หมู่บ้านราชาวิลล่า 28,000-30,000  23,000-26,000 
48.   หมู่บ้านการเคหะทุ่งสองห้อง 18,000-28,000  15,000-21,000 
49.   หมู่บ้านโกสุมสามัคคี 2 18,000-18,000  15,000 
50.   โครงการนอร์ปาร์ค 60,000-60,000  51,000 
Page : 2/3
Page :  | 1 | 2 | 3 |