แสดงรายการเฉพาะใน : เขตดอนเมือง, หลักสี่
 ค้นพบ 66 รายการ  Page : 3/3
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2539-2542
(บาท/ตารางวา)
ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2543-2546
(บาท/ตารางวา)
51.   หมู่บ้านวังทอง 25,000-25,000  21,000 
52.   หมู่บ้านเจษฏา 1 30,000-30,000  25,000-26,000 
53.   หมู่บ้านบดินทร์เฮาส์ 25,000-25,000  21,000 
54.   หมู่บ้านปิ่นเจริญโครงการ 3 20,000-30,000  17,000-26,000 
55.   หมู่บ้านดอนเมืองวิลล่า 20,000-30,000  17,000-26,000 
56.   หมู่บ้านศรักาญจน์ 20,000-22,000  13,000-19,000 
57.   หมู่บ้านบุญอนันต์ 25,000-30,000  17,000-26,000 
58.   หมู่บ้านเทพพิทักษ์ 2 16,000-18,000  13,000-15,000 
59.   หมู่บ้านสินวงศ์ 20,000-20,000  17,000 
60.   หมู่บ้านสหกรณ์ครูไทย 20,000-20,000  17,000 
61.   หมู่บ้านเทพประทาน 18,000-18,000  15,000 
62.   หมู่บ้านศิริสุข 10,000-20,000  8,000-17,000 
63.   หมู่บ้านสิรินเฮ้าส์ 20,000-20,000  17,000 
64.   ซอยทั่วไป 8,000-25,000  7,200-50,000 
65.   นอกเหนือ 6,000-8,000  4,200-17,000 
  รวมค่าเฉลี่ยเพิ่ม/ลด (เปอร์เซ็นต์)   -17% 
Page : 3/3
Page :  | 1 | 2 | 3 |