แสดงรายการเฉพาะใน : เขตจอมทอง
 ค้นพบ 44 รายการ  Page : 1/2
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2539-2542
(บาท/ตารางวา)
ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2543-2546
(บาท/ตารางวา)
1.   ถนนพระราม 2 35,000-80,000  25,000-65,000 
2.   ถนนเอกชัย 30,000-80,000  20,000-58,000 
3.   ถนนดาวคะนอง 45,000-80,000  30,000-65,000 
4.   ถนนวุฒกาศ 40,000-60,000  30,000-50,000 
5.   ถนนพุทธบูชา 18,000-40,000  10,000-35,000 
6.   ถนนงามเจริญ 10,000-30,000  10,000-28,000 
7.   ซอยวัดสีสุก (วัจนะ) 20,000-50,000  12,000-38,000 
8.   ซอยสุขสวัสดิ์ 14 25,000-40,000  20,000-35,000 
9.   ซอยยายร่ม (แปลกอนุสรณ์) 10,000-40,000  8,000-30,000 
10.   ซอยภานุมาภรณ์ 20,000-40,000  15,000-35,000 
11.   ซอยเลิศพัฒนาเหนือ 25,000-40,000  20,000-30,000 
12.   ซอยเลิศพัฒนาใต้ 35,000-40,000  25,000-30,000 
13.   ซอยกำนันแม้น 25,000-35,000  20,000-30,000 
14.   ซอยจันทร์พริ้ง 18,000-30,000  15,000-30,000 
15.   ซอยวัดเลา 20,000-35,000  15,000-30,000 
16.   ซอยรัตนสุวรรณ 22,000-32,000  20,000-25,000 
17.   ซอยพริ้มพยอม 22,000-30,000  20,000-25,000 
18.   ซอยวัดกก 10,000-30,000  10,000-25,000 
19.   นอกเหนือ 5,500-18,000  5,000-18,000 
20.   หมู่บ้านชัยกูลทาวน์เวอร์ 20,000-50,000  17,500-42,000 
21.   หมู่บ้านชิชา 30,000-45,000  30,000-35,000 
22.   หมู่บ้านครองสุขวิลล่า 22,500-45,000  20,000-40,000 
23.   หมู่บ้านพรหมพิทักษ์ 5 30,000-40,000  25,000 
24.   หมู่บ้านอัญชลี 15,000-35,000  15,000-30,000 
25.   หมู่บ้านศิลปอุดม 30,000-35,000  25,000-30,000 
Page : 1/2
Page :  | 1 | 2 |