แสดงรายการเฉพาะใน : เขตจอมทอง
 ค้นพบ 44 รายการ  Page : 2/2
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2539-2542
(บาท/ตารางวา)
ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2543-2546
(บาท/ตารางวา)
26.   หมู่บ้านสินทวีวิลล่า 18,000-35,000  18,000-25,000 
27.   หมู่บ้านชัยกูล 20,000-35,000  17,000-30,000 
28.   หมู่บ้านอมรชัย 1,2 15,000-35,000  12,500-30,000 
29.   หมู่บ้านวิชิตนคร 18,000-35,000  15,000-30,000 
30.   หมู่บ้านสินทวี 25,000-35,000  20,000-30,000 
31.   หมู่บ้านอมรชัย 25,000-35,000  25,000-30,000 
32.   หมู่บ้านวรการ 30,000-35,000  15,000-30,000 
33.   หมู่บ้านพรพลาซ่า 30,000-35,000  25,000-30,000 
34.   หมู่บ้านร่วมสุขวิลล่า 30,000-30,000  25,000-30,000 
35.   หมู่บ้านริมสวนคลองบางมด 20,000-30,000  20,000-25,000 
36.   หมู่บ้านพรหมพิทักษ์ 3 30,000-30,000  25,000 
37.   หมู่บ้านพีเพิ้ล 25,000-25,000  20,000 
38.   หมู่บ้านริมชล 25,000-25,000  18,000-20,000 
39.   หมู่บ้านเปี่ยมสุข 25,000-25,000  18,000 
40.   หมู่บ้าน เอ เอ 22,000-22,000  18,000 
41.   หมู่บ้านอิสริยา 20,000-20,000  18,000 
42.   หมู่บ้านดาวน์ทาวน์ 8,000-8,000  8,000-16,000 
-   (ที่ดินแปลงใหญ่พัฒนาเป็นหมู่บ้าน)    
  รวมค่าเฉลี่ย เพิ่ม/ลด (เปอร์เซ็นต์)   -19% 
Page : 2/2
Page :  | 1 | 2 |