แสดงรายการเฉพาะใน : เขตปทุมวัน
 ค้นพบ 31 รายการ  Page : 1/2
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2539-2542
(บาท/ตารางวา)
ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2543-2546
(บาท/ตารางวา)
1.   ถนนพระราม 4 525,000  300,000-340,000 
2.   ถนนเพลินจิต 360,000-420,000  200,000-340,000 
3.   ถนนราชดำริ 370,000-450,000  170,000-320,000 
4.   ถนนวิทยุ 300,000-390,000  170,000-320,000 
5.   ถนนหลังสวน 345,000-360,000  200,000-300,000 
6.   ถนนพระราม 1 150,000-300,000  110,000-300,000 
7.   ถนนชิดลม 330,000  190,000-260,000 
8.   ถนนสารสิน 300,000  210,000-260,000 
9.   ซอยต้นสน 255,000-300,000  170,000-260,000 
10.   ถนนเข้าราชดำริอาเขต 330,000  190,000-240,000 
11.   ซอยร่วมฤดี 210,000-300,000  170,000-240,000 
12.   ถนนพญาไท 240,000-300,000  140,000-220,000 
13.   ถนนจารุเมือง 240,000-300,000  140,000-210,000 
14.   ถนนอารีดูนังต์ 375,000  210,000 
15.   ถนนบรรทัดทอง 240,000  160,000-210,000 
16.   ซอยสมคิด 270,000-330,000  150,000-210,000 
17.   ซอยนายเลิศ 255,000  190,000-210,000 
18.   ซอยโปโล 225,000  190,000-210,000 
19.   ถนนจรัสเมือง 150,000-270,000  140,000-190,000 
20.   ถนนเจริญเมือง 240,000  140,000-190,000 
21.   ซอยรองเมืองซอย 5 300,000  170,000-190,000 
22.   ซอยตลาดโบ๊เบ๊ 300,000  170,000 
23.   ซอยรองเมืองซอย 4 180,000  130,000-150,000 
24.   ซอยรองเมืองซอย 1 180,000-225,000  140,000-150,000 
25.   ซอยรองเมืองซอย 3 180,000  140,000-170,000 
Page : 1/2
Page :  | 1 | 2 |