แสดงรายการเฉพาะใน : เขตปทุมวัน
 ค้นพบ 31 รายการ  Page : 2/2
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2539-2542
(บาท/ตารางวา)
ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2543-2546
(บาท/ตารางวา)
26.   ซอยเกษมสันต์ 1 210,000-240,000  130,000-140,000 
27.   ซอยรองเมืองซอย 2 180,000  130,000-140,000 
28.   ซอยเกษมสันต์ 2 180,000-240,000  110,000-140,000 
29.   ซอยเกษมสันต์ 3 150,000-180,000  110,000-130,000 
30.   ทางเดินแยกจากถนนพระราม 6 75,000  68,000 
  รวมค่าเฉลี่ย เพิ่ม/ลด (เปอร์เซ็นต์)   -24% 
Page : 2/2
Page :  | 1 | 2 |