แสดงรายการเฉพาะใน : เขตบึงกุ่ม, เขตคันนายาว, เขตสะพานสูง
 ค้นพบ 166 รายการ  Page : 7/7
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2547-2550
(บาท/ตารางวา)
152   หมู่บ้านเสริมสุข 15,000 
153   หมู่บ้านแสงอรุณ 25,000 - 16,000 
154   หมู่บ้านอมรพันธ์ 18,000 - 20,000 
155   หมู่บ้านอมรินทร์นิเวศน์ 15,000 
156   หมู่บ้านอยู่สบาย 25,000 
157   หมู่บ้านอรุณนิเวศน์ 15,000 
158   หมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศน์ 2 20,000 
159   หมู่บ้านอินทรารักษ์ 20,000 - 26,000 
160   หมู่บ้านเอ็กเซ็กคูทีฟ 25,000 
161   หมู่บ้านเอกบุรี 20,000 
162   หมู่บ้านเอื้องฟ้าธานี 18,000 
163   หมู่บ้านเอื้องฟ้าวิลล่า 14,000 
164   หมู่บ้านเอื้อประชา 14,000 
165   หมู่บ้านโอฬาร 1 25,000 
166   หมู่บ้านโฮมเพลส 20,000 
167   ที่ดินไม่ติดถนน / ซอย 1,700 - 2,600 
Page : 7/7
Page :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |