แสดงรายการเฉพาะใน : เขตดอนเมือง, เขตหลักสี่
 ค้นพบ 125 รายการ  Page : 5/5
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2547-2550
(บาท/ตารางวา)
101   หมู่บ้านเอกบดี 17,000 
102   หมู่บ้านกรวิภา 17,000 
103   หมู่บ้านกฤติกา 17,000 
104   หมู่บ้านณัฐนันท์ 2 , หมู่บ้านเศรณี 17,000 
105   หมู่บ้านสหกรณ์ครูไทย , สินวงศ์ 17,000 
106   หมู่บ้านศศิกานต์ , ศศิญา , ศศิวัลย์ 17,000 
107   หมู่บ้านกัญจน์เพชรวิลล่า 17,000 
108   หมู่บ้านแอร์พอร์ตเรสซิเด้นท์ 15,000 - 17,000 
109   หมู่บ้านสายทิพย์ 15,000 - 17,000 
110   หมู่บ้านศิริสุข 13,000 - 17,000 
111   หมู่บ้านสิรินทร์เฮ้าส์ 8,500 - 17,000 
112   หมู่บ้านสวนทองวิลล่า 5 , ไผ่เขียววิลล่า 15,000 
113   หมู่บ้านโกสุมรวมใจ , ร่มเย็นการเคหะ 15,000 
114   หมู่บ้านบูรพาวิลล่า 7 , 16 , 18 , 19 , 25 15,000 
115   หมู่บ้านจุฑาภา 15,000 
116   หมู่บ้านโกสุมสามัคคี 2 15,000 
117   โครงการโนเบิลนีโอซิตี้ 15,000 
118   หมู่บ้านวิภาลัย 14,000 - 15,000 
119   หมู่บ้านโกสุมนิเวศน์ 8,500 - 15,000 
120   หมู่บ้านบูรพา 12 15,000 
121   หมู่บ้านหลักสี่แลนด์ 7,700 - 15,000 
122   หมู่บ้านปิ่นเจริญ 4 13,000 
123   หมู่บ้านอมรพันธ์ทาวน์โฮม 10,000 
124   หมู่บ้านธนิกา 8,500 - 10,000 
125   ที่ดินจัดสรร , กรป.กลาง บก.สูงสุด 7,500 - 8,500 
Page : 5/5
Page :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |