แสดงรายการเฉพาะใน : เขตบางขุนเทียน, เขตบางบอน, เขตจอมทอง
 ค้นพบ 171 รายการ  Page : 4/7
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2547-2550
(บาท/ตารางวา)
76   หมู่บ้านปิ่นทอง 25,000 - 30,000 
77   หมู่บ้านพรพลาซ่า 25,000 - 30,000 
78   หมู่บ้านร่วมสุข 25,000 - 30,000 
79   หมู่บ้านวรการวิลเลจ 20,000 - 30,000 
80   หมู่บ้านวิชิตนคร 15,000 - 30,000 
81   หมู่บ้านศิลปอุดม 25,000 - 30,000 
82   หมู่บ้านสังข์สิทธินิเวศน์ 17,000 - 30,000 
83   หมู่บ้านสินทวี 15,000 - 18,000 
84   หมู่บ้านอมรชัย 25,000 - 30,000 
85   หมู่บ้านอมรชัย 1 , 2 25,000 - 30,000 
86   หมู่บ้านอัญชลี 17,000 - 30,000 
87   หมู่บ้านดีเค ( DK ) 18,000 - 25,000 
88   หมู่บ้าน 89 บางบอนวิลล์ 15,000 - 25,000 
89   หมู่บ้านเปี่ยมสุข 25,000 
90   หมู่บ้านพรหมพิทักษ์ 3 25,000 
91   หมู่บ้านพรหมพิทักษ์ 5 25,000 
92   หมู่บ้านพรหมวัฒน์ 25,000 
93   หมู่บ้านศรีทวีวิลล์ 1 , 2 25,000 
94   หมู่บ้านสวนริมคลองบางมด 25,000 
95   หมู่บ้านสินทวีวิลล่า 15,000 - 25,000 
96   หมู่บ้านเอส เค 15,000 - 25,000 
97   หมู่บ้านปิตินิเวศน์ 24,000 
98   หมู่บ้านภาสกร 20,000 - 24,000 
99   หมู่บ้านวิเศษสุขโครงการ 1 20,000 - 24,000 
100   หมู่บ้านธนบดี 20,000 
Page : 4/7
Page :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |