แสดงรายการเฉพาะใน : เขตบึงกุ่ม, เขตคันนายาว, เขตสะพานสูง
 ค้นพบ 166 รายการ  Page : 4/7
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2547-2550
(บาท/ตารางวา)
77   หมู่บ้านธารารมณ์ 17,000 - 25,000 
78   หมู่บ้านนพรัตน์วิลล์ 20,000 
79   หมู่บ้านนภาวิลล์ 15,000 
80   หมู่บ้านนวธานี 23,000 - 24,000 
81   หมู่บ้านนวลจันทร์ 20,000 
82   หมู่บ้านนวลจันทร์วิลล่า 15,000 
83   หมู่บ้านนวลลัดดา 2 13,000 
84   หมู่บ้านนวลลัดดา 1 14,000 
85   หมู่บ้านนักกีฬา 12,000 - 20,000 
86   หมู่บ้าน บก. ทหารสูงสุด 11,000 
87   หมู่บ้านบางกะปิทาวน์เฮ้าส์ 19,000 
88   หมู่บ้านปริญลักษณ์ 18,000 
89   หมู่บ้านปริญสิริ 20,000 
90   หมู่บ้านปรีชา 21,000 
91   หมู่บ้านปรีชา 2 26,000 
92   หมู่บ้านปัฐวิกรณ์ 15,000 
93   หมู่บ้านเปรมฤทัย 9 12,000 
94   หมู่บ้านเปี่ยมสุข 20,000 
95   หมู่บ้านพรทิพย์ 15,000 
96   หมู่บ้านพรบดินทร์เฮ้าส์ 15,000 
97   หมู่บ้านพรวิทย์วิลล์ 15,000 
98   หมู่บ้านพฤกษชาติแสนสุข 20,000 
99   หมู่บ้านพฤกษชาติ 17,000 - 25,000 
100   หมู่บ้านพิบูลย์ 17,000 
101   หมู่บ้านพิษณุแมนชั่น 17,000 
Page : 4/7
Page :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |