แสดงรายการเฉพาะใน : เขตดอนเมือง, เขตหลักสี่
 ค้นพบ 125 รายการ  Page : 4/5
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2547-2550
(บาท/ตารางวา)
76   หมู่บ้านชื่นกมลนิเวศน์ 1 30,000 
77   หมู่บ้านเคหะชุมชนท่าทราย 28,000 - 30,000 
78   หมู่บ้านเรือนจินตรา 26,000 
79   หมู่บ้านโสสุนคร 26,000 
80   หมู่บ้านดวงดี 26,000 
81   การเคหะแห่งชาติบางบัว 24,000 - 26,000 
82   หมู่บ้านดอนเมืองวิลล่า 17,000 - 26,000 
83   หมู่บ้านปิ่นเจริญโครงการ 3 17,000 - 26,000 
84   หมู่บ้านบุญอนันต์ 11,000 - 26,000 
85   หมู่บ้านชัยพิทักษ์ 25,000 
86   หมู่บ้านพิพรพงษ์ 2 25,000 
87   หมู่บ้านบัณฑิตโฮม 25,000 
88   หมู่บ้านเจริญทรัพย์ 25,000 
89   หมู่บ้านราณี 4 24,000 
90   หมู่บ้านชวนชื่น 24,000 
91   หมู่บ้านประวัติอนันต์ , บัวบาน 24,000 
92   หมู่บ้านไพลิน , รุ่งอรุณนคร , ทัดชาวิลล่า 21,000 
93   หมู่บ้านเมืองทอง 20,000 - 21,000 
94   หมู่บ้านสวนทองวิลล่าโครงการ 6 17,000 - 21,000 
95   หมู่บ้านเคหะทุ่งสองห้อง 15,000 - 21,000 
96   หมู่บ้านพงษ์เพชรการเคหะ 20,000 
97   หมู่บ้านพงษ์เพชร 21,000 
98   หมู่บ้านปิ่นเจริญ 13,000 - 19,000 
99   หมู่บ้านเศรณีปาร์ค 20,000 
100   หมู่บ้านรัตนาวลัย 17,000 
Page : 4/5
Page :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |