แสดงรายการเฉพาะใน : เขตบางขุนเทียน, เขตบางบอน, เขตจอมทอง
 ค้นพบ 171 รายการ  Page : 3/7
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2547-2550
(บาท/ตารางวา)
51   ซอยสุขวดี 14,000 - 18,000 
52   ซอยทองปานนิเวศน์ 1 12,000 - 18,000 
53   ซอยวัดบางบอน 6,500 - 15,000 
54   ซอยศักดิ์มลคลชัย 5,000 - 15,000 
55   ซอยไชยยันต์บูรณ์ 5,000 - 12,000 
56   ซอยนำเจริญ 12,000 
57   ซอยเพชรทองคำ 12,000 
58   ซอยจุลพงษ์ 4,000 - 10,000 
59   ซอยพระราม 2 ( 7 ) 42,000 
60   ซอยพระราม 2 ( 30 ) 12,000 - 18,000 
61   ซอยพระราม 2 ( 39 ) 25,000 
62   ซอยพระราม 2 ( 54 ) 17,000 - 30,000 
63   ซอยพระราม 2 ( 98 ) 8,000 - 10,000 
64   ซอยพระราม 2 ( 100 ) 8,000 - 12,000 
65   ซอยโรงเรียนบ้านนายเหรียญ 4,000 - 10,000 
66   ซอยสมาคม 3,500 - 8,000 
67   ซอยดอกรัก 7,000 
68   ซอยเก็บผดุงทรัพย์ ( จอมทอง 4 ) 20,000 
69   ซอยแยกจากซอยเลิศพัฒนาใต้ 20,000 
70   หมู่บ้านชัยกูลทาวน์เวอร์ 17,500 - 42,000 
71   หมู่บ้านครองสุขวิลล่า 40,000 
72   หมู่บ้านชิชา 20,000 - 30,000 
73   หมู่บ้านดาวคะนองเพลส 35,000 
74   หมู่บ้านโครงการรัชดาอคาเดียน 25,000 - 34,000 
75   หมู่บ้านชัยกูล 25,000 - 30,000 
Page : 3/7
Page :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |