แสดงรายการเฉพาะใน : เขตบางเขน, เขตสายไหม
 ค้นพบ 74 รายการ  Page : 3/3
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2547-2550
(บาท/ตารางวา)
51   หมู่บ้านราชตฤณมัย 38,000 - 43,000 
52   หมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศน์ 38,000 
53   หมู่บ้านฝนทอง 38000 
54   หมู่บ้านเฉลิมสุข 12 21,000 
55   หมู่บ้านสินทรัพย์นคร 21,000 
56   หมู่บ้านมณีนิล 21,000 
57   หมู่บ้านชัยพฤกษ์ 21,000 
58   หมู่บ้านรุ่งเรือง 20,000 - 21,000 
59   หมู่บ้านฮาร์โมนี 17,000 
60   หมู่บ้านร็อคการ์เด้นท์เพลส 17,000 
61   หมู่บ้านทองสถิตย์ 17,000 
62   หมู่บ้านธันยกานต์ 17,000 
63   หมู่บ้านชลลดา ( บางเขน ) 17,000 
64   หมู่บ้านเลิศอุบล 17,000 
65   หมู่บ้านณัฐกานต์ 15,000 
66   หมู่บ้านมัณฑนา 15,000 
67   หมู่บ้านเพิ่มสิน 3 15,000 
68   หมู่บ้านบุณฑริก 15,000 
69   หมู่บ้านบดินทร์รักษา 14,000 
70   หมู่บ้านบุศรินทร์ 13,000 
71   หมู่บ้านชวนชม 10,000 
72   หมู่บ้านตะวันนา 8,500 
73   หมู่บ้านอยู่เจริญ 30,000 
74   หมู่บ้านศิริธราวรรณ 10000 
Page : 3/3
Page :  | 1 | 2 | 3 |