แสดงรายการเฉพาะใน : เขตบึงกุ่ม, เขตคันนายาว, เขตสะพานสูง
 ค้นพบ 166 รายการ  Page : 3/7
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2547-2550
(บาท/ตารางวา)
51   หมู่บ้านชวนชื่น 20,000 
52   หมู่บ้านชวนชื่น นีโอ 18,000 
53   หมู่บ้านชัยพฤกษ์ 12,000 - 15,000 
54   หมู่บ้านชื่นกมลนิเวศน์ 14,000 - 18,000 
55   หมู่บ้านชื่นกมลนิเวศน์ 3 20,000 
56   หมู่บ้านโชคชัยคลองจั่น 20,000 
57   หมู่บ้านซันไรท์กรีน 18,000 
58   หมู่บ้านซื่อตรง 17,000 
59   หมู่บ้านซื่อตรง 39 18,000 
60   หมู่บ้านเซ็นเตอร์เพลส 25,000 
61   หมู่บ้านฐานทอง 19,000 
62   หมู่บ้านฐิติพร 2 19,000 
63   หมู่บ้านแดนตะวัน 17,000 
64   หมู่บ้านถาวร 17,000 - 19,000 
65   หมู่บ้านทรัพย์เจริญ 18,000 - 20,000 
66   หมู่บ้านทวีทรัพย์ 20,000 
67   หมู่บ้านทวีสุข 17,000 - 19,000 
68   หมู่บ้านทานตะวัน 23,000 
70   หมู่บ้านไทยศิริ 17,000 
71   หมู่บ้านธนสิน 1 19,000 
72   หมู่บ้านธนสิน 5 , 6 20,000 
73   หมู่บ้านธนสิน 7 21,000 
74   หมู่บ้านธนสิน 9 10,000 - 17,000 
75   หมู่บ้านธนะสินธานี 3 15,000 
76   หมู่บ้านธนะสิน 9 13,000 
Page : 3/7
Page :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |