แสดงรายการเฉพาะใน : เขตดอนเมือง, เขตหลักสี่
 ค้นพบ 125 รายการ  Page : 3/5
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2547-2550
(บาท/ตารางวา)
51   ซอยต่อศักดิ์ 15,000 - 17,000 
52   ซอยภิญโญ , อารีนิจ , ปั้นสนิท , อภิชาต , อัครพล 15,000 - 17,000 
53   ซอยพิพรพงษ์ 13,000 - 17,000 
54   ซอยทั่วไป 3,500 - 20,000 
55   ที่ดินไม่ติดถนน , ไม่ติดซอย 3,400 - 17,000 
56   บริเวณเชียงกง 51,000 - 100,000 
57   โครงการนอร์ธปาร์ค 51,000 
58   เคหะชุมชนหลักสี่ 43,000 
59   หมู่บ้านทรอปิคาน่า 34,000 - 43,000 
60   หมู่บ้านการ์เด้นท์ซิตี้ลากูน 40,000 
61   หมู่บ้านลดาวัลย์ 40,000 
62   หมู่บ้านพงษ์เพชร 38,000 
63   หมู่บ้านคลาสสิควิลล่า 38,000 
64   หมู่บ้านรังสิยา 38,000 
65   หมู่บ้านพันธ์ทิพย์ 2 34,000 
66   หมู่บ้านพงษ์เพชรพัฒนา 34,000 
67   หมู่บ้านการไฟฟ้า 30,000 - 34,000 
68   หมู่บ้านอยู่เจริญ 25,000 - 34,000 
69   หมู่บ้านยิ่งโอฬารวิลล่า 25,000 - 34,000 
70   หมู่บ้านธนินทร 25,000 - 34,000 
71   หมู่บ้านภาสยา 30,000 
72   หมู่บ้านชื่นกมลนิเวศน์ 2 30,000 
73   หมู่บ้านราชพฤกษ์ 30,000 
74   หมู่บ้านพาร์คแกลลอรี่ 30,000 
75   หมู่บ้านการเคหะท่าทราย 30,000 
Page : 3/5
Page :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |