แสดงรายการเฉพาะใน : เขตดอนเมือง, เขตหลักสี่
 ค้นพบ 125 รายการ  Page : 2/5
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2547-2550
(บาท/ตารางวา)
26   ซอยชินเขต 2 34,000 - 38,000 
27   ซอยนุกูรธร 34,000 - 38,000 
28   ซอยแจ้งวัฒนะ 3 34,000 - 38,000 
29   ซอยพงษ์เพชรพัฒนา 34,000 - 38,000 
30   ซอยพงษ์เพชรพัฒนา 2 30,000 - 38,000 
31   ซอยชินเขต 3 30,000 - 38,000 
32   ซอยพงษ์ดำริ 1 - 3 26,000 - 38,000 
33   ซอยชินเขต 1/15 - 1/29 26,000 - 38,000 
34   ซอยวิภาวดี 62 30,000 - 43,000 
35   ซอยแจ้งวัฒนะ 10 26,000 - 34,000 
36   ซอยชินเขต 2/1 - 2/46 26,000 - 34,000 
37   ซอยแจ้งวัฒนะ 11 , 13 , 15 26,000 - 34,000 
38   ซอยเปรมประชา 15,000 - 34,000 
39   ซอยรักวานิช 30,000 
40   ซอยอมรพันธ์ 2 26,000 - 30,000 
41   ซอยสยามสามัคคี 24,000 - 30,000 
42   ซอยวิภาวดี 56 , 58 24,000 - 30,000 
43   ซอยเทพไพเราะนิมิตร 21,000 - 30,000 
44   ซอยพัชราภา 19,000 - 30,000 
45   ซอยแจ้งวัฒนะ 1 21,000 - 26,000 
46   ซอยจามร 21,000 
47   ซอยแอนเน็กซ์ 17,000 - 25,000 
48   ซอยโกสุมร่วมใจ 15,000 - 19,000 
49   ซอยเก่งกล้า 17,000 
50   ซอยบุญช่วย 15,000 - 17,000 
Page : 2/5
Page :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |