แสดงรายการเฉพาะใน : เขตหนองแขม, เขตบางแค, เขตภาษีเจริญ
 ค้นพบ 297 รายการ  Page : 2/12
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2547-2550
(บาท/ตารางวา)
26   ซอยเพชรเกษม 33 34,000 - 38,000 
27   ซอยเพชรเกษม 62 30,000 - 38,000 
28   ซอยเพชรเกษม 37 , 56 , 50/3 30,000 - 38,000 
29   ซอยเพชรเกษม 58/1 30,000 - 38,000 
30   ซอยเพชรเกษม 20 17,000 - 38,000 
31   ซอยเพชรเกษม 25/2 , 29 , 31 26,000 - 34,000 
32   ซอยเพชรเกษม 40 , 46 , 46/1 21,000 - 34,000 
33   ซอยเพชรเกษม 38 21,000 - 34,000 
34   ถนนสายศาลธนบุรี ( ซอยกำนันแม้น ) 13,000 - 30,000 
35   ซอยเพชรเกษม 37 24,000 - 26,000 
36   ซอยเพชรเกษม 35 , 35/1 17,000 - 26,000 
37   ซอยเพชรเกษม 63/3 26,000 - 43,000 
38   ซอยเพชรเกษม 63/4 26,000 - 43,000 
39   ซอยเพชรเกษม 68 ( ซอยแสงเพชร ) 8,500 - 38,000 
40   ซอยวัดนิมมานรดี 26,000 - 34,000 
41   ซอยเพชรเกษม 70 , 72 26,000 - 34,000 
42   ซอยเพชรเกษม 64 , 60/3 21,000 - 34,000 
43   ซอยสายทิพย์ 21,000 - 34,000 
44   ซอยเพชรเกษม 96/1 , 98 , 98/1 , 98/2 21,000 - 34,000 
45   ซอยเพชรเกษม 100 , 102 21,000 - 34,000 
46   ซอยเข้าหมู่บ้านเศรษฐกิจ 21,000 - 34,000 
47   ซอยเพชรเกษม 65 17,000 - 34,000 
48   ซอยเพชรเกษม 66 , 84 , 78 21,000 - 30,000 
49   ซอยชูสังข์ 88 15,000 - 30,000 
50   ซอยเพชรเกษม 71 , 73 , 73/1 , 73/2 15,000 - 34,000 
Page : 2/12
Page :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |