แสดงรายการเฉพาะใน : เขตธนบุรี, เขตบางกอกใหญ่, เขตคลองสาน, เขตราษฏร์บูรณะ, เขตทุ่งครุ
 ค้นพบ 136 รายการ  Page : 1/6
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2547-2550
(บาท/ตารางวา)
1   ถนนลาดหญ้า 68,000 - 150,000 
2   ถนนเจริญนคร 50,000 - 130,000 
3   ถนนประชาธิปก 34,000 - 130,000 
4   ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน 50,000 - 130,000 
5   ถนนอินทรพิทักษ์ 43,000 - 130,000 
6   ถนนเจริญรัถ 55,000 - 110,000 
7   ถนนรัชดาภิเษก 34,000 - 110,000 
8   ถนนกรุงธนบุรี 38,000 - 100,000 
9   ถนนจริญสนิทวงศ์ 51,000 - 100,000 
10   ถนนท่าดินแดง 60,000 - 100,000 
11   ถนนมไหสวรรย์ 85,000 - 100,000 
12   ถนนสุขสวัสดิ์ 34,000 - 100,000 
13   ถนนอิสรภาพ 26,000 - 100,000 
14   ถนนเพชรเกษม 30,000 - 85,000 
15   ถนนสมเด็จเจ้าพระยา 60,000 - 85,000 
16   ถนนเทอดไท 34,000 - 81,000 
17   ถนนประชาอุทิศ 8,500 - 77,000 
18   ถนนพญาไม้ 50,000 - 77,000 
19   ถนนพระรามที่ 2 51,000 - 68,000 
20   ถนนราษฎร์บูรณะ 25,000 - 68,000 
21   ถนนเชียงใหม่ 30,000 - 51,000 
22   ถนนวุฒากาศ 34,000 - 51,000 
23   ถนนอรุณอมรินทร์ 38,000 - 51,000 
24   ถนนตากสิน - เพชรเกษม 20,000 - 77,000 
25   ถนนเทศบาลสาย 1 , 2 , 3 26,000 - 43,000 
Page : 1/6
Page :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |