แสดงรายการเฉพาะใน : เขตลาดกระบัง
 ค้นพบ 81 รายการ  Page : 1/4
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2547-2550
(บาท/ตารางวา)
1   ถนนอ่อนนุช - ลาดกระบัง 7,700-47,000 
2   ถนนหลวงเพ่ง 4,700-26,000 
3   ถนนร่มเกล้า 10,000-21,000 
4   ถนนเจ้าคุณทหาร 10,000-21,000 
5   ถนนฉลองกรุง 5,100-21,000 
6   ถนนกิ่งแก้ว 10,000-17,000 
7   ถนนราษฎร์พัฒนา 5,100-15,000 
8   ถนนคุ้มเกล้า 3,800-11,000 
9   ถนนประชาธร 5,100-11,000 
10   ถนนเลียบคลองมอญ 3,800-10,000 
11   ทางคู่ขนานถนนมอเตอร์เวย์ 2,100-8,500 
12   ถนนประชาพัฒนา 1,000-6,800 
13   ถนนพัฒนาชนบท 2 , 3 , 4 2,600-6,800 
14   ถนนขุมทอง - ลำต้อยติ่ง ( ร่วมพัฒนา ) 2,100-6,800 
15   ถนนสังฆประชา 2,600-6,000 
16   ถนนทับยาว 2,400-6,000 
17   ถนนเข้าโรงเรียนขุมทอง ( เพชรทองคำอุปถัมภ์ ) 1,700-2,600 
18   ซอยภูวรินทร์ 17,000 
19   ซอยร่มเกล้า 2 ( วัดรื่น ) 11,000-13,000 
20   ซอยเทพนิมิตร 12,000-13,000 
21   ซอยรักษ์ศาสนา 10,000 
22   ซอยเทเลคอม 8,500-10,000 
23   ซอยร่มสุขคอนโดมิเนียม 8,500-10,000 
24   ซอยประกอบศรี 8,500-10,000 
25   ซอยท่าเรือ 10,000 
Page : 1/4
Page :  | 1 | 2 | 3 | 4 |