แสดงรายการเฉพาะใน : เขตหนองจอก
 ค้นพบ 111 รายการ  Page : 1/5
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2547-2550
(บาท/ตารางวา)
1   ถนนบุรีภิรมย์ 6,500 - 21,000 
2   ถนนฉลองกรุง 3,000 - 17,000 
3   ถนนเชื่อมสัมพันธ์ 2,600 - 17,000 
4   ถนนสุวินทวงศ์ - ตั้งแต่แยกเชื่อมสัมพันธ์ถึงแยกถนนอยู่วิทยา 3,400 - 15,000 
  ตั้งแต่คลองลำต้นไทยถึงแยกเชื่อมสัมพันธ์ 3,000 - 15,000 
  ตั้งแต่แยกอยู่วิทยาถึงสุดเขต 1,700 - 14,000 
5   ถนนเลียบวารี 2,100 - 15,000 
6   ถนนสุขาภิบาล 10 4,300 - 13,000 
7   ถนนสังฆประชา 1,700 - 10,000 
8   ถนนมิตรไมตรี 850 - 10,000 
9   ถนนทหารอากาศอุทิศ 6,000 - 8,500 
10   ถนนสกุลดี 2,100 - 8,500 
11   ถนนสังฆสันติสุข 850 - 8,500 
12   ถนนผดุงพันธ์ 850 - 8,500 
13   ถนนประชาสำราฐ 1,300 - 7,700 
14   ถนนธรรมรัฐ 3,400 - 6,800 
15   ถนนประชาอุทิศ 2,600 - 6,800 
16   ถนนแสนเกษม 1,100 - 6,400 
17   ถนนอยู่วิทยา 1,300 - 6,400 
18   ถนนธำรงวินิจฉัย - ปุษยไพบูลย์ 2,100 - 5,500 
19   ถนนคู้คลองสิบ 850 - 5,500 
20   ถนนลำอีริ้ว 1,700 - 5,100 
21   ถนนร่วมพัฒนา 1,500 - 5,100 
22   ถนนลำไทร 1,700 - 4,700 
23   ถนนเลียบคลองสิบสาม 850 - 4,300 
Page : 1/5
Page :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |