แสดงรายการเฉพาะใน : เขตลาดพร้าว
 ค้นพบ 88 รายการ  Page : 1/4
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2547-2550
(บาท/ตารางวา)
1   ถนนประดิษฐ์มนูธรรม 39,000 - 55,000 
2   ถนนเกษตร - นวมินทร์ 10,000 - 30,000 
3   ถนนโชคชัย 4 24,000 - 51,000 
4   ถนนเสนานิคม 30,000 - 50,000 
5   ถนนสุขาภิบาล 1 ( วังหิน ) 24,000 - 47,000 
6   ถนนลาดปลาเค้า 10,000 - 43,000 
7   ถนนสังคมสงเคราะห์เหนือ 10,000 - 34,000 
8   ถนนนาคนิวาส 16,000 - 30,000 
9   ถนนสุคนธสวัสดิ์ 10,000 - 25,000 
10   ซอยสตรีวิทยา 2 22,000 
11   ซอยมัยลาภ ( ซอยรามอินทรา 14 ) 12,000 - 20,000 
12   ซอยสนธิ 1 , 2 19,000 
13   ซอยปลายนา 10,000 - 19,000 
14   ซอยพัฒนาที่ดิน 15,000 
15   ซอยทั่วไป 8,000 - 25,000 
16   หมู่บ้าน ก.นิเวศน์ 20,000 
17   หมู่บ้าน ต.รวมโชค 17,000 - 25,000 
18   หมู่บ้านกฤติกร 20,000 
19   หมู่บ้านกลางเมือง 20,000 
20   หมู่บ้านเกตุนุติ 22,000 
21   หมู่บ้านเกื้อประชา 18,000 
22   หมู่บ้านแก้ววิลล่า 22,000 
23   หมู่บ้านคริสตัน 20,000 
24   หมู่บ้านจิรติกร 20,000 
25   หมู่บ้านเจริญสุข 4 20,000 
Page : 1/4
Page :  | 1 | 2 | 3 | 4 |